Jaarrekening 2019 met toelichting

De jaarrekening 2019 is goed gekeurd door het bestuur van de stichting.

Toelichting bij de jaarrekening van Stitching Berjalan 2019
Exploitatie 2019

 1. Inkomsten zijn de ontvangsten op de AAB
 2. Via Paypal in 2019 ontvangen behorend in exploitatie 2018
 3. Via Mollie in 2019 ontvangen behorend in exploitatie 2018
 4. Via Mollie ontvangen in 2020 behorend in exploitatie 2019
 5. Per saldo de omzet van 2019
 6. Totaal van de uitgaven aan kosten in 2019
 7. Rente betaald in 2019 ten behoeve van 2018
 8. Kostprijs van de verkochte, weggegeven en gestolen boeken 2019
 9. Totaal kosten behorend bij de omzet van 2019
 10. Resultaat exploitatie

 

Balans 31 december 2019

 1. Voorraad boeken bedraagt 2.549 stuks. Exacte inventarisatie vindt plaats in de loop van 2020
 2. Saldo op de ABNAMRO per 31 december 2019
 3. Saldo Paypal
 4. Sado Mollie
 5. Vordering op KP
 6. Totaal aan liquide middelen
 7. Totaal activa
 8. Leningen zijn in 2019 geheel afgelost
 9. Geoormerkte gift zal in 2020 worden benut
 10. Nog te betalen rente is niet meer aan de orde
 11. Eigen vermogen
 12. Toevoeging aan eigen vermogen door bestuur goed te keuren
 13. Totaal eigen vermogen na bestuursvergadering Reservering voor kennisoverdracht
 14. Totaal passiva gelijk aan totaal activa.