Financiën

Verslag over 2018 (t/m 15-12-’18)

Inkomsten

Uitgaven

Boekverkoop

€‎ 22.845,27

Verzenden boek

€‎ 1.931,20

Leningen

€‎ 28.500,00

Linked Media

€‎ 2.335,35

diversen

€‎ 41,50

Bankkosten

€‎ 63,00

Schenkingen

€‎ 2.000,00

Correctie Engelse taal

€‎ 7.000,00

 

 

Diversen

€‎ 9,00

 

 

Voorschot K. Postema,

€‎ 32.580,83

Subtotaal

 

 

€‎ 43.919,38

aflossing 25% + rente

 

 

€‎ 7.693,50

Totaal

€‎ 53.386,77

 

€‎ 51.612,88

 

 

Verschil

€‎ 1773,89

Balans per 16-12-’18

ACTIVA

 

PASSIVA

 

Voorraad boeken

 

 

 

3068 a € 9,65

€‎ 29.606,20

Leningen

€‎ 28.500,00

Liquide middelen

€‎ 42.048,20

Geoormerkte schenkingen

€‎ 590,90

 

 

Voorgeschoten door K. Postema

€‎ 32.580,83

 

 

Eigen vermogen

€‎ 9.982,67

Totaal

€‎ 71.654,40

 

€‎ 71.654,40

Begroting voor 2019

Inkomsten

Uitgaven

Saldo uit 2018

€‎ 1.773,89

Verzending boeken

€‎ 2.250,00

350 boeken waarvan 20% in lage lonen landen

€‎ 28.700,00

Paypal

€‎ 300,00

 

 

Mollie

€‎ 150,00

 

 

Rente leningen

€‎ 731,25

 

 

kosten bank

€‎ 126,00

 

 

kosten divers

€‎ 1.000,00

 

 

kosten opslag boeken

€‎ 720,00

 

 

reservering BTW

€‎ 1.750,00

 

 

reservering rest leningen

€‎ 21.375,00

Totaal

€‎ 30.473,89

 

€‎ 28.402,25

 

 

Verschil

€‎ 2.071,64