Doel van de stichting:

Kennis op het gebied van voet-, loop- en beweegstoornissen en de behandeling ervan met orthesen en orthopedisch schoeisel in Azië/Indonesië vergroten.

Alles over de Stichting BERJALAN

In 2012 startte Klaas Postema met een nieuw leerboek over orthopedisch schoeisel. Nadat hij het raamwerk klaar had heeft hij Karl-Heinz Schott, Dennis Janisse en Clemens Rommers gevraagd om als redacteur mee toe doen. Juist zij werden gevraagd omdat zij veel ervaring en kennis op het gebied van orthopedisch schoeisel hebben. Uiteindelijk hebben in totaal 54 auteurs een bijdrage geleverd. Vanwege dit grote aantal auteurs is ervoor gekozen om geen royalties uit te keren. Het idee werd geboren om een stichting op te richten. Het doel van deze stichting is ontstaan door een andere passie van Klaas Postema, namelijk lesgeven aan artsen, studenten, instrumentmakers en orthopedisch schoentechnici in Azië. Sinds ongeveer 15 jaar komt hij bijna jaarlijks in Surabaya, Indonesië en in verschillende andere landen in Azië. Het doel van de stichting is de kennis op het gebied van voet-, loop- en beweegstoornissen en de behandeling met orthesen en orthopedisch schoeisel, in Azië/Indonesië te vergroten. Dit wordt bereikt door het bekostigen van onderwijs projecten in Azië/Indonesië door een ieder die dit organiseert in samenwerking met de lokale professionals.

Na aftrek van alle kosten voor het boek, zal de opbrengst van de verkoop ten goede komen van de stichting BERJALAN.

In april 2018, is de Stichting BERJALAN opgericht (Berjalan betekent ‘lopen’ in de Indonesische taal) en het leerboek “Pedorthic footwear; Assessment and treatment” verschenen.

Als u meer wilt weten over de Stichting BERJALAN, dan nodigen we u uit de statuten, het huishoudelijk reglement en het beleidsplan te lezen.

Bestuur Stichting BERJALAN

Jan Postema, voorzitter, econoom
Corry van der Sluis, penningmeester; revalidatiearts en hoogleraar in het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Ratna Soebadi, lid; revalidatiearts in het doctor Soetomo Hospital in Surabaya, Indonesië.

Als directeur van de stichting is Klaas Postema aangesteld, revalidatiearts en hoogleraar em. in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

 

Gegevens over de stichting BERJALAN

KvK: 71349243

RSIN: 858680543

Bank: NL 90 ABNA 0819381608

mail: info@berjalan.org