Hier gepresenteerd met toestemming van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde.
(40, 2018,5,267-8)