Verslag activiteiten 2018

Diverse wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland werden gevraagd om een review op de website, nieuwsbrief en wetenschappelijk tijdschrift te plaatsen. Verschillende verenigingen hebben hier gehoor aan gegeven. Helaas hebben een aantal wel toegezegd, maar het nooit tot uitvoering gebracht. In december werd de eerste echte review geplaatst in het Ned Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde. Deze review was heel positief. De andere tijdschriften plaatsten alleen informatie. 

De verzending van de boeken verliep via een bedrijf in Rotterdam. Om meer zicht te hebben op de verzendingen en minder kosten te maken regelt Klaas Postema zelf de verzendingen sinds begin juni. Voordelen: goed overzicht, snelle afhandeling, geen handlingskosten en lagere verzendkosten. De verzending naar het verre buitenland blijft erg duur (€ 24,00 per boek).

De gehanteerde prijs voor de lage lonen landen komt zo’n € 4,50 beneden onze kostprijs. De boeken voor Indonesië worden nu in partijen van 12 naar Surabaya verstuurd. Van daar uit worden de boeken verder individueel gedistributeerd.  Hiermee komt de prijs min of meer op de kostprijs uit. Voor andere lage lonen landen bestaat deze optie niet. 

We hebben het afgelopen jaar twee giften gekregen van twee orthopedisch schoentechnisch bedrijven, samen € 2.000,00  We hebben besloten om van deze gift boeken te verstrekken aan (oud)studenten van de opleiding “These shoes are made for walking” in Hanoi. Het gaat om 38 studenten. Er zijn momenteel 25 boeken verstuurd. De andere studenten is per mail om hun adres gevraagd. Tevens hebben we zes boeken geschonken aan de opleidingsbibliiotheken Revalidatiegeneeskunde in Indonesië. De studenten is gevraagd te reageren zodat we materiaal krijgen voor de website en de subsidiegevers.

Na de presentatie van het boek bij het internationale IVO congres in Toronto op 13 en 14 april 2018 zijn 322 boeken verkocht (15-12-18) in 28 verschillende landen. Het betreft 243 boeken in de hoge lonen landen en 79 in de lage lonen landen. Vanzelfsprekend hebben alle auteurs een kopie toegestuurd gekregen.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gegevens die we verzamelen houden in aard en aantal geen hoog risico in. Daarom hoeven we geen gegevensbeschermingseffect-beoordeling uit te voeren. We hebben een privacyverklaring op de website geplaatst. De persoonsgegevens worden in een aparte map bewaard met extra wachtwoord.

De verkoop via de website is in december fors teruggevallen. Alle auteurs hebben een mail gekregen met verzoek de bijlage door te sturen naar hun contacten. Positieve reactie hierop ontvangen, maar geen duidelijke verkoop. Zelf op LinkedIn een post geplaatst met verkoop van één boek als gevolg. Extra rondzendacties en LinkedIn postacties zullen volgen.