In een gesloten keten, met de voet aan de grond, is altijd sprake van een gecombineerde beweging van het onderbeen en de voet. Als de voet een supinatiebeweging maakt, dan maakt het onderbeen/tibia een exorotatie en wanneer de voet een pronatiebeweging maakt, dan maakt het onderbeen een endorotatie. Dit is goed zichtbaar op de video, vooral bij de combinatie supinatie/exorotatie onderbeen. Wanneer u de vingers op de laterale rand van de tibia legt is de rotatiebeweging van de tibia goed voelbaar bij supinatie/pronatie van de voet.